AUGMENT DE GLUTIS

En què consisteix l’augment de glutis, doctor?
És una intervenció quirúrgica que consisteix a corregir la poca projecció de les natges cap endarrere mitjançant una implantació de pròtesis especials, tot eliminant la sensació d’«aplanament» de les natges i aconseguint una gran millora estètica en el contorn dels malucs i dels glutis. Aquesta intervenció es pot realitzar aïlladament o acompanyada d’una liposucció o lipofilling del solc subgluti, per a aconseguir un millor resultat estètic de les natges. Hem de remarcar que l’implant de natges no corregeix la caiguda dels glutis; per a aconseguir resultats en aquest aspecte, cal associar a l’augment de glutis una liposucció.

Es realitza amb anestèsia general?
Aquesta intervenció se sol realitzar amb una anestèsia general de curta durada o epidural i amb unes hores d’ingrés en clínica.

Com són les pròtesis?
Són unes pròtesis especialment dissenyades per a aquesta clase d’implants. Solen ser de gel de silicona, llises o rugoses, amb un líquid molt dens, de consistència similar a la del gluti normal. Hi ha pròtesis de diverses formes diferents, motiu pel qual el cirurgià plàstic escollirà la més adequada a cada cas. Pel que fa a la durada i al risc de retracció capsular, són semblants al cas dels implants mamaris.

I en relació amb les cicatrius?
Per a dur a terme un augment de les natges, s’ha de fer una incisió cutània d’uns cinc o sis centímetres de llargada, que es practica al solc situat entre els glutis. Es tracta d’una zona en què la cicatriu és molt poc visible, al cap d’uns mesos, o gairebé invisible. Per altra banda, la pròtesi es col•loca, en la major part dels casos, a la zona més profunda del múscul gluti major; amb això s’aconsegueix que no es noti al tacte la pròtesi i obtenim així un contorn més natural de les natges. En els casos en què hi ha una deformitat congènita o adquirida de la zona glútia, les pròtesis es poden implantar subcutàniament, però tenen un resultat més artificial.

Quan es pot fer vida normal?
Els punts de sutura se solen retirar al cap de deu o catorze dies. Les dues primeres setmanes, les natges presenten una inflor moderada, que disminueix cap a la tercera setmana. Per altra banda, els dos primers mesos es manté una certa induració de la pròtesi, que a partir del tercer mes ja s’estova, i se n’aconsegueix el tacte suau i definitiu al cap de sis o vuit mesos. D’altra banda, aquesta intervenció obliga a dormir de bocaterrosa els tres primers dies després de fer-la. La baixa laboral pot anar des dels tres o quatre dies fins a les dues setmanes. No es poden realitzar esforços físics durant les dues primeres setmanes i s’ha de dur una faixa especial durant quatre setmanes més, tant de dia com de nit. S’hauran d’anar fent controls durant un mínim de sis mesos després de la intervenció, a més de controls periòdics anuals de les pròtesis.