AUGMENT I PERFILAMENT DE LLAVIS

L’augment de llavis és una de les correccions estètiques més freqüents. Consisteix en la correcció de les dimensions i la morfologia dels llavis, mitjançant la injecció de diverses substàncies, que es realitza en règim ambulatori i a la mateixa consulta.
Per a això es fan servir diferents tipus de substàncies, que poden ser reabsorbibles (és a dir, temporals) o bé ja no reabsorbibles (i, per tant, permanents). L’elecció de la substància dependrà dels desitjos de la pacient i de la indicació del metge que realitza el tractament.

Aquest tipus de tractament es pot efectuar, segons la substància utilitzada, amb anestèsia local o sense, i té lloc en diverses sessions, per tal d’aconseguir la naturalitat dels llavis i que no semblin artificials.