CIRURGIA PLÀSTICA

La cirurgia plàstica engloba la cirurgia plàstica reparadora i la cirurgia plàstica estètica.
La reparadora procura restaurar o millorar la funció i l’aspecte físic de les lesions causades per accidents i cremades, en malalties i tumors de la pell i els teixits de sosteniment i en anomalies congènites, principalment de la cara, les mans i els genitals.
La cirurgia plàstica estètica, en canvi, tracta amb pacients en general sans i té per objecte la correcció d’alteracions estètiques, amb la finalitat d’obtenir una millor harmonia facial o corporal o bé de corregir les seqüeles produïdes per l’envelliment.
De vegades aquestes circumstàncies repercuteixen en l’estabilitat emocional dels pacients, els quals, amb les intervencions d’estètica, milloren la seva qualitat de vida en les relacions professionals, socials i afectives.