Dr. Enric Sospedra

Vaig obtenir el títol de llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona el 1983, després d’haver estudiat la carrera tres anys a l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, i els altres tres anys a la Unitat Docent de la Facultat de Medicina de l’Hospital Prínceps d’Espanya, de Bellvitge. Pertanyo a la primera promoció d’aquesta Unitat Docent, la qual impartia un ensenyament molt avançat de la carrera de Medicina.

Havent aprovat l’examen de metge intern i resident (MIR) amb el número 152, vaig realitzar l’especialització en Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica al Departament de Cirurgia Plàstica i de Cremats de l’Hospital “Vall d’Hebron”, de Barcelona, centre de referència a nivell estatal d’aquesta especialitat. És una especialitat que consta de 5 anys i va abastar el període entre els anys 1986 i 1990.

Ja abans d’acabar la meva especialització en Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica, vaig ser seleccionat entre diversos candidats per a ocupar la plaça de Cirurgia Plàstica de l’Hospital de Sant Jaume, de Calella, on vaig fundar la Unitat de Cirurgia Plàstica d’aquest centre i la vaig convertir, en els dos anys que hi vaig ser (anys 1990 i 1991) en el centre de referència de la comarca del Baix Maresme, a la província de Barcelona.

Durant el període anterior, em vaig integrar com a cirurgià plàstic en el Servei de Cirurgia Plàstica i Cirurgia Làser de la Clínica Tres Torres, de Barcelona, com a segon cirurgià d’aquesta. Aquí vaig començar a prendre contacte amb el tractament quirúrgic mitjançant cirurgia làser, tècnica dins la qual he continuat evolucionant des de l’any 1990.

A més, vaig ser contractat per l’Hospital de Terrassa com a coordinador en funcions del Servei de Cirurgia Plàstica d’aquest Hospital, des de l’any 1992, càrrec que vaig exercir fins a l’any 2006, amb la satisfacció d’haver aconseguit una unitat modèlica, quant als avenços en les tècniques quirúrgiques i en el seu funcionament, tot convertint-la en la unitat de referència en cirurgia plàstica de tot el Vallès Occidental, tot i que rebem pacients d’arreu d’Espanya, i alguns procedents d’altres països.Finalment, des de l’any 1990, em vaig integrar en l’equip mèdic de cirurgia plàstica i estètica de la Clínica Sagrada Família, de la qual sóc cap de l’equip Quirúrgic, des de l’any 1992 i fins al moment. Així mateix, pertanyo al quadre mèdic oficial d’aquesta clínica.

He realitzat, fins al moment, 12 publicacions a revistes científiques internacionals (Burns, Excerpta Medica), he participat (o els he organitzat totalment) en 9 cursos i congressos de la meva especialitat i he realitzat més de 60 conferències dins de cursos i congressos de cirurgia plàstica i estètica, tant al conjunt de l’Estat espanyol (Barcelona, Madrid, Salamanca, Santiago de Compostel•la, València…) com d’abast internacional (diversos congressos de la Societat Internacional de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica –International Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery–, de la Societat Internacional de Cremats –International Society of Burns–, etc.).

Finalment, he assistit a més de 70 cursos d’actualització, tant estatals com internacionals, una activitat que em manté totalment al dia, tant de les noves tècniques com dels darrers avenços tecnològics.

També he publicat a l’editorial Plaza & Janés, com a coautor, juntament amb la Sra. Pilar Casbas, l’any 2002, un llibre sobre divulgació en cirurgia estètica, anomenat Estííírame.

Finalment, sóc membre numerari de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica (SCCPRE); de la Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica (SECPRE), i de la Societat Espanyola de Medicina Antienvelliment i Longevitat, com també de la Societat Internacional de Cirurgia Plàstica, Plàstica, Reparadora i Estètica.

“Els meus pares explicant que, quan tenia 5 anys, ja deia que desitjava ser metge. Sempre vaig aspirar a treballar en una activitat en la qual, a més dels coneixements teòrics, fossin importants, la relació amb les altres persones i la capacitat per a millorar les seva qualitat de vida.”

Filosofia

Enric Sospedra ha arribat a ser un conegut i reconegut especialista en cirurgia plàstica, reparadora i estètica, gràcies a l’esforç dels seus pares i al seu propi, ja que no va dubtar a posar-se a treballar per tal de poder pagar-se els estudis universitaris: “Els meus pares expliquen que, quan tenia cinc anys, ja deia que desitjava ser metge. Sempre vaig aspirar a treballar en una activitat en la qual, a més dels coneixements teòrics, fossin importants la relació amb els altres i la capacitat per millorar la seva qualitat de vida. ”

Per formar com a metge va optar per la Universitat de Barcelona. Un cop llicenciat, es va inclinar per l’especialitat de cirurgia plàstica, reparadora i estètica, ja que en aquesta “es practiquen un gran nombre d’intervencions molt diverses entre si, de manera que la tasca quotidiana de la cirurgia, a diferència d’altres especialitats quirúrgiques , és molt variada. Únicament dos tipus d’intervenció, de les cinquanta que vaig aprendre durant la meva període com a resident, que va finalitzar el 1990, es duen a terme utilitzant la mateixa tècnica. ”

Un cop acabada l’etapa de residència, el doctor Sospedra no es va plantejar complementar internacionalment la seva formació, en ser conscient que “la sortida a l’estranger no m’hagués aportat cap coneixement nou, en el camp de la cirurgia reparadora i estètica, el nostre nivell de praxi quirúrgica és igual o superior al d’altres països del Primer Món. “Per al’exercici de l’activitat professional, el doctor Sospedra s’ha inclinat per combinar els seus vessants pública i privada:” Als matins treball a l’Hospital de Terrassa, on exercici una funció més aviat mèdica com cirurgià reparador i plàstic, mentre que a les tardes practico la cirurgia estètica a la Clínica Sagrada Família, donant resposta a una exigència social de la nostra època. ”

La seva tasca sanitària pública se centra fonamentalment “en la reconstrucció mamària després de la pràctica d’una mastectomia. És una actuació molt gratificant, ja que fem recuperar l’esperança i la il · lusió a aquestes pacients, que han passat per una malaltia greu, com és el càncer, amb la possibilitat d’una mort imminent, i, a més, per l’amputació d’una de les parts del cos més simbòliques i preuades. ”

D’altra banda, en menor proporció, també s’encarreguen “de pal · liar els efectes estètics de les lesions, sobretot facials, que són conseqüència d’accidents de trànsit, agressions, etc.” A través de l’Hospital de Terrassa, el Servei Català de Salut presta cobertura a les comarques del Vallès Oriental i Occidental, a més d’alguns col · lectius específics, com el penitenciari, gràcies a la signatura de convenis específics.

Pel que fa a l’activitat privada es refereix, la seva trajectòria està vinculada exclusivament al centre hospitalari Sagrada Família, que el doctor Sospedra considera una institució amb les característiques idònies per desenvolupar-se professionalment: “es tracta d’un centre de dimensions reduïdes, s’estableix una relació directa i propera amb els companys i els pacients. D’altra banda, és un centre de reconegut prestigi mèdic, ja que per treballar-hi cal superar un estricte procés de selecció, que comporta ser avaluat per tres tribunals. “

“Des de l’any 1990, em vaig integrar en l’equip mèdic de Cirurgia Plàstica i estètica de la Clínica Sagrada Família, convertint-me des de l’any 1992 en el cap del equip quirúrgic d’aquesta, fins al moment actual. Així mateix, formo part del cuadre mèdic oficial de la Clínica Sagrada Família.

Vols conèixer al meu equip?