Fils de sustentació facial

La tècnica intenta corregir l’excedent de pell i la pèrdua de posició d’estructures facials i cervicals sense la realització de tècniques quirúrgiques, per la recol · locació d’estructures mitjançant elements tensors.
La col · locació dels fils es realitza en funció de la correcció precisa, podent fer un disseny a mida de les necessitats de cada pacient.
És una tècnica no quirúrgica, que no requereix incisions. El nivell d’implantació dels fils és a nivell de hipodermis superficial, sota epidermis i dermis, en el greix immediatament situada sota la pell.
Es realitza amb anestèsia local en el trajecte dels fils i es recomana no haver ingerit AAS els dies previs per evitar els hematomes malgrat la qual cosa poden ser inevitables.
Immediatament després de la col · locació dels tensors es desencadena una reacció inflamatòria discreta que es manté 48 hores i que no impedeix en absolut als pacients la incorporació a la seva vida social normal de manera immediata després d’haver sotmès a aquesta tècnica.
Es pauta el pacient cobertura antibiòtica durant quatre dies i antiinflamatoris durant 48 hores.
Són compatibles amb un lífting quirúrgic posterior, així com amb altres tractaments de rejoveniment facial.
Es poden “retocar” col · locant més fils uns anys després quan el pacient compleix més anys i necessita una correcció complementària.
Els principals riscos són:
• Extrusió: 1/2500 casos, es retira l’extrem extern del fil sense problema.
• Col · locació molt superficial: S’observa en el post immediat, es retira i es col · loca un de nou en posició correcta
• Fibrosi retràctil deformant: És una possibilitat que encara no a observat en cap cas
• Si són blaves, es poden transparentar a la pell.
Hi ha diversos tipus de Fils Tensors, cada vegada són millors, s’han perfeccionat i cada vegada tenen uns opcions de correcció.

Fils Reabsorbiles (Happy Lift®)
Són fils de ac. polilàctic. L’àcid polilàctic és la composició d’alguna de les sutures reabsorbiles més emprades com el dexon ® o el Vycril® des de fa més de 15 anys en medicina convencional i per tant molt coneguda la resposta de la pell a aquest tipus de material. Els fils compten amb petites especulas que són les responsables de l’ancoratge dels mateixos.
Aquests fils tenen capacitat de tensió limitada i el per tant mai s’ha de comparar amb un lífting facial.

Donada la seva capacitat de suspensió, el seu efecte serà menor en pells molt grasses o molt pesades.

En els pacients que millor funcionen és en aquells que tenen pell fina i teixit subdèrmic molt escàs.

I que no hi hagi una bola greix de Bichat molt pesada i despenjada.
Com a material reabsorbible que són, aquests tensors desapareixen perquè són metabolitzats per la pell al cap de 12 mesos.

La correcció obtinguda, en teoria es manté gràcies a la fibrosi que ha generat la presència del tensor durant el seu temps d’existència.

Aquesta fibrosi està condicionada per la resposta inflamatòria i cicatricial del pacient i resulten parcialment aleaotorios la intensitat de la resposta i per tant el nivell de correcció i la perdurabilitat del resultat a llarg termini.