IMPLANTS DE BESSONS

En què consisteix aquesta intervenció?
Es tracta de la col•locació d’unes pròtesis a la zona del tou de la cama, per tal de fer-ne augmentar el diàmetre muscular. Es practica tant en homes com en dones, a fi de  millorar l’aspecte estètic d’aquesta zona, en els pacients que hi tinguin poc volum.

Es realitza amb anestèsia general?
Generalment es realitza amb anestèsia epidural, tot i que en pacients que siguin ansiosos se’ls recomana anestèsia general. En aquest cas, l’ingrés en clínica és molt curt: de vegades, de només unes hores.

On es practiquen les incisions?
Les pròtesis es col•loquen al clot que hi ha darrere del genoll, mitjançant incisions d’uns tres a quatre centímetres.

Com són les pròtesis?
Són pròtesis ovalades, que tenen la forma dels músculs bessons, interns i externs, i d’una consistència molt similar.

Es requereixen cures especials, els primers dies del postoperatori?
Durant els cinc primers dies del postoperatori, es recomana als pacients que caminin al menys possible, per tal d’evitar el moviment de l’implant. A partir del cinquè dia, ja poden reiniciar progressivament la seva vida normal, però sense fer uns esforços excessius fins al cap d’uns deu o catorze dies. També han de portar una faixa especial durant quatre setmanes.