LÍFTING CRURAL

En què consisteix aquest tipus de lífting?
Es tracta d’una intervenció quirúrgica amb la qual eliminem el sobrant de greix i pell de l’engonal i la cara interna de les cuixes. Quan hi ha un sobrant de greix a la cara interna de les cuixes, en molts casos ho podem solucionar mitjançant una liposucció, però de vegades això no és suficient, ja que el sobrant de pell i la flaccidesa són tan importants que únicament amb el tractament de liposucció no obtenim un bon resultat. Aquesta intervenció de lífting crural soluciona els casos en què no queda espai buit entre les cames o bé les cuixes freguen entre elles per la cara interna, situació que, en alguns casos, origina una irritació i un envermelliment molt molestos, sobretot a l’estiu.

És necessari l’ingrés en clínica?
Aquesta intervenció se sol practicar mitjançant anestèsia epidural, sense que requereixi ingrés a la clínica (tot i que això depèn de la grandària).És dolorosa aquesta intervenció?El dolor postoperatori de la lipectomia inguinoperineal és habitualment lleu i desapareix al cap de vint-i-quatre o quaranta-vuit hores. Requereix analgèsia suau. En alguns casos persisteix una lleugera molèstia, sobretot en seure o en caminar, que desapareix durant la primera setmana.

I les cicatrius…?
Per a practicar aquesta intervenció, cal realitzar una incisió que inclou tot el plec de l’engonal i es prolonga cap enrere per la part anterior del plec de sota el gluti. S’efectua en aquest lloc perquè, generalment, queda tapada per la vora inferior de la roba interior. En casos excepcionals, en què el sobrant de pell de la cara interna de la cuixa és molt important, pot ser necessari practicar una incisió vertical, de longitud variable, en aquesta mateixa cara interna. És una cicatriu un mica més visible, tot i que és un tipus d’incisió que gairebé mai no es practica.

Quan es pot fer vida normal?
Se solen retirar els punts de sutura al cap de deu o dotze dies. L’hematoma que pot aparèixer a la cara interna de les cuixes acostuma a minvar al cap de catorze dies. Per altra banda, sempre es produeix una inflor a la zona, que persisteix durant unes dues o tres setmanes, però desapareix gradualment cap al segon mes. El resultat definitiu s’aconsegueix al cap de tres o cinc mesos, tot i que la maduració de la cicatriu es completa un cop transcorreguts dotze mesos. Cal dur una faixa especial durant unes dues o quatre setmanes, de dia i de nit. La baixa laboral mínima és d’entre vint-i-quatre i quaranta-vuit hores. En els casos en què es duguin a terme feines o activitats de gran esforç físic, és possible que la baixa hagi de ser d’unes dues setmanes.

Encara és freqüent aquesta intervenció?
En l’actualitat, aquesta intervenció ha caigut molt en desús i es reserva únicament per a persones que hagin perdut molt de pes. Amb les tècniques actuals de liposucció, podem aconseguir una retracció de la pell que, en molts casos, ja és suficient per a obtenir un bon resultat.