MEDICINA ESTÈTICA

Des de l’antiguitat, s’han aplicat tècniques per al manteniment i la promoció de l’estètica i la bellesa femenina i masculina. Les finalitats de la medicina estètica són la millora i el manteniment de l’harmonia estètica i la bellesa, mitjançant tècniques poc agressives i amb poc risc de complicacions, i amb una evolució posttractament ràpida, que li possibilita, en la majoria dels casos, no limitar el ritme laboral i social normal del pacient.

Hi ha molts tractaments que estan inclosos dins la medicina estètica, i al seu torn aquests estan sotmesos a una renovació constant, per la qual cosa, malgrat que aquí descriurem els tractaments més freqüents en el moment actual, és convenient consultar-nos, per tal de veure les noves incorporacions terapèutiques en el moment de la consulta.