OTOPLÀSTIA

En què consisteix l’otoplàstia?
L’otoplàstia és una intervenció quirúrgica mitjançant la qual es corregeixen les alteracions de la forma i la posició de les orelles. Generalment es realitza per a ajustar les orelles prominents o «de pàmpol» a una posició més normal, més enganxada al cap, o per a reduir les dimensions de les orelles grosses. Aquests inconvenients de forma o posició de les orelles poden provocar problemes psicològics en alguns pacients i forçar-los a dur els cabells llargs per a intentar tapar el defecte. En els nens, fins i tot pot provocar una alteració en la relació amb els seus companys o un endarreriment escolar. El resultat d’aquesta intervenció sol ser molt satisfactori per al pacient i elimina els complexos originats pel defecte.

Requereix l’ingrés hospitalari?
Segons l’edat del pacient en qüestió, la intervenció es pot dur a terme amb anestèsia general o local. Si es tracta de nens, es recomana un curt ingrés hospitalari. Però habitualment aquesta intervenció es practica amb anestèsia local i sedació suau.

Quan es retiren els punts?
Se solen retirar les sutures al cap de sis o set dies. Després de la intervenció, l’orella presenta un cert envermelliment i inflor, que desapareix després d’aquest període de temps. En casos molt rars, durant un parell de mesos, pot quedar pendent d’eliminar, per part de la mateixa pell, algun fil de sutura intern, que es retira sense cap problema.

És dolorosa, aquesta intervenció?
El dolor postoperatori de l’otoplàstia és generalment lleu i desapareix entre les vint-i-quatre i les quaranta-vuit hores. Requereix una analgèsia suau.

Hi queden cicatrius visibles?
No són visibles, perquè la incisió s’efectua a la part posterior de les orelles.

Quan es pot fer vida normal?
Quan han passat vint-i-quatre hores de la intervenció. Això no obstant, com que el pacient ha de portar una banda elàstica durant uns sis o set dies, aquest seria el temps que duraria la baixa laboral. Per altra banda, els pacients també han de dur una banda ampla per a dormir, durant un mes.

Quins riscs hi ha, en aquesta intervenció?
Un petit percentatge de pacients pot desenvolupar un hematoma, que es dissol espontàniament o que potser requerirà un drenatge. Ocasionalment es pot produir una infecció del cartílag, que fa augmentar el teixit de cicatrització de l’orella; el tractament consisteix en l’administració d’antibiòtics. I, molt rarament, hi pot haver una recidiva que consisteix en una separació de les orelles després de la intervenció. Si això passa, sempre serà menys visible que la situació prèvia a la intervenció i se solucionarà amb un lleuger retoc amb anestèsia local, però a partir del quart mes de la intervenció.