REMODELACIÓ FACIAL

En què consisteix la remodelació facial?
Consisteix a remodelar, mitjançant el farciment o un augment, diverses parts de la cara (com ara les zones d’arrugues, potes de gall, solcs, els llavis).

Els famosos «llavis de vespa» o «llavis de rap» de moltes models, a què són deguts?
A un excés en la dosis del producte injectat. Per això cal controlar bé la quantitat de la substància injectada.

D’on s’extreuen els productes d’origen animal?
Depèn. Poden procedir del bestiar vacum, del porc, de la cresta del gall…

El col•lagen s’ha deixat d’aplicar pel problema de les anomenades “vaques boges”?
No necessàriament per aquesta problemàtica, sinó perquè el col•lagen requereix fer unes proves d’al•lèrgia i, fins que no ha passat un mes des de la realització d’aquestes proves, no es pot pas implantar. En canvi, l’àcid hialurònic (que també té una procedència animal, però no de bestiar boví) és més còmode, perquè no presenta cap problema d’al•lèrgia.

La silicona líquida es pot injectar?
No. Actualment està prohibida pel Ministeri de Sanitat, excepte en l’àmbit de l’oftalmologia, un camp en el qual té un ús eficient i productiu. En estètica es va prohibir, pels problemes d’infecció, migració i duresa que ocasionava.

Es pot extreure greix liposuccionat del pacient i injectar-l’hi a zones de la cara?
Sí. De fet, es coneix com a tècnica Coleman, perquè va ser aquest cirurgià nord-americà el que va popularitzar la tècnica actual del lipofilling.

Què és el bòtox i per a què serveix, en estètica?
Serveix per a tractar arrugues d’expressió, fonamentalment les arrugues del front, entre les celles i les perioculars. Consisteix en la infiltració de petites quantitats de toxina botulínica molt diluïda, que produeix la paralització selectiva dels músculs responsables de gests concrets que determinen l’aparició de solcs i arrugues estables i profunds. L’efecte comença a aparèixer entre el tercer i el sisè dies a partir de l’aplicació i és complet al cap de quinze dies. Tot i així, no és un tractament definitiu; les infiltracions s’han de practicar dues vegades a l’any. En ocasions, és interessant completar el tractament amb procediments de farciment (amb col•lagen, àcid hialurònic, etc.).

Però amb el bòtox, no es corre el risc de tenir un aspecte de «mòmia»?
No. El que en realitat aconsegueix el bòtox és que l’expressivitat de la cara sigui menor, ja que es produeix un bloqueig parcial del múscul, no pas una rigidesa total. Aquest aspecte d’«embalsamament», de rigidesa, de cara inexpressiva, se sol presentar quan s’han aplicat d’altres farciments inadequats.

No hi ha risc de paràlisi facial?
Bé, jo només l’acostumo a aplicar al front i als laterals. Hi ha determinats músculs que no convé paralitzar, com ara els de l’ull, pels efectes adversos que podria tenir. Un excés en la dosi del bòtox pot ocasionar paràlisi, amb caiguda de la pell. De tota manera, en el cas que es paralitzi algun múscul indesitjat, no es tracta d’un efecte definitiu, ja que desapareix al cap de sis mesos.

Es poden fer implants sòlids a la cara?
Sí. Serveixen per a la correcció dels solcs nasogenians i també per a l’augment i la correcció dels llavis. L’aplicació del producte de farciment es realitza mitjançant una incisió a la zona que s’ha de tractar. I, malgrat el seu caràcter d’implant permanent, es pot extreure, en cas que calgui.