TRACTAMENT DE LES VARIUS

Quina és la problemàtica consultada més habitualment, dins l’àrea estètica vascular?
Indubtablement, les varices de les cames suposen més del noranta per cent de les consultes rebudes, en totes les seves manifestacions: des de les petites ramificacions, anomenades telangièctasis, fins a les grans dilatacions que s’observen com a engruiximents dels vasos sanguinis. La seva importància radica en el fet que, a més de suposar un trastorn estètic, són la manifestació d’un problema circulatori que pot comportar molèsties com ara dolor, pesadesa, inflor de turmells, etc.

Quins són els últims avenços en els tractaments esteticovasculars?
Cada cas rep diferents tractaments. En general, considerem que les varices de dimensions més notables són tributàries d’un tractament quirúrgic. En aquest terreny, els avenços han estat apreciables i, actualment, les operacions es poden realitzar en règim ambulatori, amb incisions tan petites que no requereixen punts, i fins i tot sense interferir en l’activitat laboral. Les varices més petites s’han tractat, tradicionalment, mitjançant el mètode anomenat escleroteràpia, amb uns resultats acceptables. Això no obstant, la tecnologia làser ha experimentat un gran salt qualitatiu, amb l’aparició de Vasculight. Els resultats milloren apreciablement. A més, es tracta realment d’un tractament “no invasiu”, ja que no hi intervenen agulles, catèters o substàncies químiques de cap mena.

Com actua Vasculight?
Vasculight és un làser amb unes característiques que el fan idoni per al tractament de les varices petites i mitjanes. L’energia que emet l’aparell és captada selectivament per una molècula present en els glòbuls vermells, l’hemoglobina, que es transforma en calor i d’aquesta manera elimina la vena antiestètica. Això implica que els teixits veïns, com ara la pell, no resultin afectats per aquesta energia i, per tant, no es lesionen, tot evitant seqüeles. A més, es pot accedir a plans més profunds i tractar venes de dimensions més grosses. Vasculight també és capaç de tractar d’altres lesions, com ara els angiomes o determinats tipus de màcules a la pell, i d’eliminar tatuatges.

Com és el tractament Vasculight?
És realment còmode per als pacients. L’únic que es percep són unes pampallugues de llum, i immediatament una sensació de calor momentani a la zona tractada. La durada de les sessions és molt variable, en funció de la quantitat de varices que es presenten. L’única reacció que s’aprecia a la pell és un lleuger envermelliment, que desapareix entre les vint-i-quatre i les quaranta-vuit hores següents. No cal cap embenament posterior. A més, no requereix cap tipus de preparació prèvia i, per descomptat, no interfereix en l’activitat quotidiana. També es pot dur a terme a qualsevol època de l’any, ja que les pigmentacions induïdes són molt infreqüents, tot i que s’ha d’evitar aplicar-lo a pells molt morenes.