TRACTAMENTS AMB TOXINA BOTULÍNICA

El tractament amb toxina botulínica, coneguda generalment com a bòtox, està indicat per a l’eliminació de les línies d’expressió, és a dir, de les línies que ens apareixen a la cara quan utilitzem repetidament els músculs d’expressió facial: es tracta de les arrugues horitzontals del front, les arrugues d’“ajuntar les celles”, les “potes de gall” o d’altres.

Es duu a terme, generalment, sota anestèsia local, i s’utilitza un producte específicament formulat i aprovat pel Ministeri de Sanitat, que és el Vistabel. Es realitza mitjançant una primera sessió inicial, amb un control i revisió generalment als set dies de la primera aplicació, que té una durada mitjana de 6 mesos, després dels quals cal realitzar sessions de reforç. Aquest producte només actua sobre els músculs paralitzats i sempre serà reversible, amb la recuperació del moviment de la zona tractada al cap d’uns mesos, amb la qual cosa no hi ha possibilitat de seqüeles permanents.

En els casos en què tinguem arrugues d’expressió molt marcades, el tractament de toxina botulínica es pot combinar amb tractaments de farciment d’aquestes arrugues, amb uns resultats espectaculars. En cada cas, el metge ha d’aconsellar el tractament més adequat per a cada pacient.